conference
ورود |  جستجو
آرشيو مقالات ارسال شده چهارمين كنفرانس

  

 

ردیف

عنوان مقاله

1

آسیب شناسی عوامل موثر بر روابط انسانی در كاركنان شركت سایپا

2

آماده سازی کارکنان برای آینده؛ رسالت آتی مدیریت منابع انسانی

3

آموزش رو در رو

4

آموزش مجازی كاركنان دولت در ایران با نگاه ویژه به بخش مدیریت مصرف برق

5

آموزش منابع انسانی مبتنی بر شایستگی  و رویكرد تدوین شایستگی ها

6

آینده ای روشن در بازار جهانی نفت با تمركز بر منابع انسانی علم و فناوری

7

آینده مدیریت منابع انسانی

8

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر سرمایه انسانی در كشورهای در حال توسعه

9

اثرات متقابل مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی

10

اثرات و هزینه های اقصادی فرار مغزهای متخصصان بهداشتی در بحران منابع انسانی بهداشتی كشورهای آفریقایی

11

اخلاق در سازمان با تاكید بر نقش منشور اخلاقی

12

اخلاق گرایی(اخلاق مداری)در مدیریت منابع انسانی

13

ادغام سیستمهای مدیریتی اساس وحدت سازمانی وتعالی آن است

14

ارائه روشی نوین جهت تعالی رضایت كاركنان در چهارچوب مدل‌های تعالی سازمانی اروپایی

15

ارائه مدل ارزیابی نوآورانه جهت افزایش موثر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مهندسی (مطالعه موردی)

16

ارائه مدل تحلیلی ارزیابی ساز و کار طرح ممتازین در مجموعه صنعت نفت

17

ارائه مدلی برای ارزیابی عملكرد موثر كاركنان در جهت توسعه منابع انسانی شركت ملی نفت ایران

18

ارائه یک مدل داده کاوی برای استخدام و نگهداشت کارکنان در سازمانهای دانش بنیان

19

ارتقا اثر بخشی سازمانهای یادگیرنده : همراستایی مدیریت استراتژیك دانش و مدیریت استراتژیك منابع انسانی

20

ارتقاء هوش هیجانی کارکنان و اهمیت آن در سازمان ها

21

ارزیابی عملكرد نیروی انسانی در محیطی فازی با استفاده از تكنیك AHP (محور موضوعی: مدیریت عملكرد)

22

ارزیابی عملكرد و مستند سازی رفتار سازمانی در واحدهای تولیدی

23

استراتژی و مدیریت دانش

24

استراتژی هایی برای اجرای مدیریت دانش : نقش مدیریت منابع انسانی

25

استرس در محیط كار

26

استفاده از مدل تفكر استراتژیك در تدوین استراتژی منابع انسانی و مدلهای تدوین برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی  شركت پارس خودرو

27

افزایش آگاهی ، محور ارتقا خلاقیت ، توانمندی و توسعه كیفیت منابع انسانی

28

الگوی آسیب شناسی ارتباطات داخلی  شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- مپنا

29

انگیزش کارکنان ابزاری مناسب جهت توسعه منابع انسانی

30

بررسی 25 ساله مدیریت منابع انسانی در آمریکا

31

بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی در شركت های عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان

32

بررسی اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در حوزه منابع انسانی شركت آلفا

33

بررسی الگوی پیشنهادی O NETجهت آنالیز مشاغل

34

بررسی برخی عوامل و موانع موثر بر بهره وری نیروی انسانی

35

بررسی تاثیر چرخه عمر كسب و كار بر تدوین استراتژی منابع انسانی

36

بررسی روش های مختلف اندازه گیری مدیریت دانش در بنگاه ها از سال 1995 تا سال 2004

37

بررسی شاخص های عملكردی (تجهیزات و نیروی انسانی ) در سالن های پرسكاری غیر اتوماتیك (دستی)

38

بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی گروه كاری(مطالعه موردی: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه شاهد)

39

بررسی فرهنگ سازمانی شركت سایپا بر اساس مدل دنیسون

40

بررسی كیفیت زندگی شغلی و خانوادگی كاركنان سایپا

41

بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر افزایش انگیزه كسب موفقیت و كارآمدی مدیران تعاونی ها

42

بررسی نظام توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش شهر اهواز
طی برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی سالهای (1379-1383)با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی
EFQM

43

بررسی و تحلیل اثرات توانمندسازی بر بهره وری نیروی كار در سازمانهای هزاره سوم

44

بررسی و تحلیل برون سپاری منابع انسانی در ساختارهای نوین از منظر مزایا و مخاطرات

45

بررسی و شناسایی تأثیر عوامل ضد انگیزه مؤثر در کاهش رضایت شغلی کارکنان شرکت فولاد مبارکه

46

بررسی ویژگی های نظام مدیریت بر مبنای شایستگی بر اساس رویكرد چند سطحی

47

بكارگیری مدل غیر خطی برای سنجش رفتار سازمانی(1)

48

به كار گیری روش امتیازی متوازن در پیاده سازی استراتژی های حوزه مدیریت منابع انسانی(مطالعه موردی -بانك رفاه)

49

بهسازی و توانمند نمودن مدیران شركت ایران خودرو با استفاده از نتایج كانون ارزیابی

50

پایش فرآیندها ، عامل كنترل كیفیت خدمات در شركت توزیع نیروی برق جنوب استان كرمان

51

پرورش و توسعه مدیران زن در تركیب نیروی كار

52

پروژه استقرار استاندارد ISO10015

53

پیاده سازی  سیستم نوین در محاسبه عملكرد پرسنل

54

پیاده سازی ماتریس بهره وری منابع انسانی در چارچوب مدیریت دانش

55

پیاده سازی مدل جامع توسعه سرمایه اهی انسانی سایپا

56

پیشنهاد یك طرح اجرائی جدید در زمینه اجرای بازخورد 360 درجه

57

تاثیر انتقال تكنولوژی در توسعه منابع انسانی شركت صنایع كیمیای غرب گستر

58

تاملی بر روند تكوین خوشه های آموزشی(موردی از طرح مدیران آینده در گروه سایپا)

59

تبیین مدلهای مدیریت دانش جهت کاربرد در سازمان های آموزشی

60

تجارت الكترونیك ، استراتژی های منابع انسانی و مزایای رقابتی

61

تجربه گروه صنعتی گلرنگ در استقرار یك مدل جذب شایستگی-محور

62

تحلیل تصمیمات آموزشی با رویكرد مبتنی بر ارزیابی آموزش و عملكرد

63

تحلیل عوامل بهبود كیفیت زندگی كاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان

64

تعیین ترکیب نیروی انسانی بخش های مختلف سازمان با استفاده از مدل تخصیص و با توجه به چرخه عمر آنها

65

تعیین تركیب نیروی انسانی بخش های مختلف سازمان با استفاده از مدل تخصیص و با توجه به چرخه عمر آن ها

66

تعیین توان بالقوه انگیزشی شغلی در بیمارستان های منتخب شهر اهواز بر اساس شاخص (MPS) در سال 86

67

تغییر فرهنگ سازمانی

68

تغییر فرهنگ سازمانی لازمه كارآفرینی و نوآوری الكترونیكی

69

تكنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی

70

توانمند سازی كاركنان : ابزاری در جهت مقابله با محیط پویای رقابتی

71

توزیع نیروی انسانی در بیمارستان های شهرستان كرمان و مقایسه با استانداردها در سال 86

72

توسعه انسانی، استراتژی مزیت ساز سند چشم انداز ایران

73

توسعه صنعتی و سیاستهای حمایتی دولت

74

توسعه مدل ARC  جهت مدیریت و گزارش دهی سرمایه های فكری مراكز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی

75

توسعه منابع انسانی ،مزیت رقابتی پایدار سازمان ها

76

توسعه منابع انسانی در راستای بهبود وضعیت ارگونومی در سالن بدنه تندر 90 شركت پارس خودرو

77

توسعه منابع انسانی

78

توسعه منابع انسانی و نقش آن در ارتقای بهره وری

79

توسعه و مشاركت سیاسی

80

تیمهای یادگیرنده دریادگیری سازمانی

81

جایزه تعالی منابع انسانی گروه سایپا

82

چالش نگهداری سرمایه انسانی در پروژه­های نفت، گاز و پتروشیمی مطالعه موردی: سیستم نگهداشت منابع انسانی در GCهای ایرانی

83

چالشهای توسعه منابع انسانی بنگاههای کوچک در ایران

84

حسابداری منابع انسانی

85

دوستان قدیمی،چهره های نو
تحقیق و مطالعه در مورد تئوری های انگیزش در دهه 1990(مروری سالانه بر مدیریت)
نوشته
Maureen L.Amborse ترجمه مهرداد چاوشی

86

دیدگاههای نوین استراتژی جهت تعالی منابع انسانی، مدلها و نظریه ها

87

رابطه هوش عاطفی مدیران با جو سازمانی و تاثیر آن بر پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیری(شركت ملی نفت ایران به عنوان مورد)"

88

راهكارهای ارتقای بهره وری منابع انسانی (پیاده سازی سیستم های خطا ناپذیرسازی

89

راهكارهای اسلام در استاندارد سازی منابع انسانی سازمان های آموزشی

90

راهكارهای توسعه منابع انسانی در صنعت نفت

91

راههای جلب و دستیابی به علوم و تكنولوژی پیشرفته در جهت توسعه صنعتی كشور

92

روش های آموزشی موثر در حوزه بهره وری بنگاه های تولیدی با رویكرد توسعه منابع انسانی

93

رویكرد مربی-محور در آموزش پروژه های انتقال تكنولوژی به خارج

94

رویكردها،تئوری ها،مدلها، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی نوین توسعه منابع انسانی

95

رویكردی فرایندگرا به تغییر سازمانی مبتنی بر فرهنگ سازمانی

96

رهبری منابع انسانی برای نهادینه­سازی نوآوری

97

سایپا در سوریه و نقش استراتژی منابع انسانی

98

سرمایه اجتماعی و مدیریت منابع انسانی: به‌سوی ارائه یک مدل مفهومی جدید

99

سرمایه اجتماعی، تعاریف و ابعاد

100

سرمایه انسانی، عامل توسعه یا عقب افتادگی در ایران

101

سنجش اثربخشی مدیریت دانش در توانمند سازی و توسعه پایدار منابع انسانی (مطالعه موردی شركت ایساكو)

102

سنجش و ارزیابی میزان تعالی (سرآمدی)سازمانی در شركت پایانه های صادرات مواد نفتی

103

سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی ، دارائیهای نامشهود و همسویی با استراتژی های سازمانی

104

سیستم طبقه بندی مشاغل استاندارد: راهکار اجرایی اصل 44 قانون اساسی

105

شاخص توسعه اشتغال

106

شادابی در محیط كار

107

شناسایی زمینه های قابل بهبود در نیروگاه شهید رجایی با اجرای مدل تعالی سازمانی اروپایی(EFQM)

108

شناسایی و رتبه بندی فاكتورهای موثر در اثر بخشی و بهره وری منابع انسانی در پروژه ها

109

ضرورت ادغام سیستمهای مدیریتی در سازمانهای تابعه وزارت نفت

110

ضرورت برقراری كامل سیستم مدیریت HSE در شركت ملی گاز ایران

111

طراحی مدل جامع عوامل سازنده رضایتمندی شغلی و بررسی رابطه آن با شکاف های کیفیت خدمات

112

طراحی الگوی استراتژیك پیوسته نظام آموزش عالی و توسعه منابع انسانی جهت تحقق سیاستهای  كلی اصل 44 قانون اساسی در افق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

113

طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی جهت انتخاب مدیران با استفاده از رویكردAHP( محور موضوعی: منابع انسانی)

114

طراحی مدل جامع سنجش رضایت شغلی (مطالعه موردی شركت كربن ایران)

115

طراحی مدل راهبردی آمادگی منابع انسانی پروژه

116

طراحی و اجرای نظام جانشینی مدیران در شركت برق منطقه ای كرمان

117

طراحی و تبیین مدل تفصیلی نظام جانشینی و جایگزینی
تجربه شركت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران

118

غلبه بر پارادوكس بهبود

119

فرایند مدیریت عملکرد کارکنان  شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- مپنا

120

فناوری اطلاعاتی(IT) و نقش آن در فرایند توانمند سازی منابع انسانی

121

کارآفرینی و توسعه منابع انسانی

122

کاربرد اخلاق در حوزه مدیریت منابع انسانی بنگاه های کسب وکار

123

کنکاشی در بهینه سازی فرآیند های توسعه منابع انسانی

124

كار شایسته ، ارتقا بهره وری نیروی انسانی و توسعه انسانی پایدار

125

كاربرد رویكردهای علمی در ناب سازی نیروی انسانی( مورد كاوی كارخانه پرس یك شركت خودرو سازی )

126

كاربرد مدل EFQM در مدیریت منابع انسانی

127

كالبدشكافی استرس به عنوان عامل بازدارنده بهبود ارتباطات مدیران و كاركنان سازمان ها

128

كیمیاگری سازمان ؛ ابزارهای جادویی سرمایه انسانی

129

گونه شناسی نگرشها و تئوریهای تدوین استراتژی منابع انسانی

130

مدل بلوغ قابلیت كاركنان ،چارچوبی نظام مند برای توسعه منابع انسانی

131

مدلی نظام مند برای تدوین توسعه منابع انسانی در شركت نفت فلات قاره ایران(رویكردی جامعه شناسی نبتنی بر نظریه پارسونز)

132

مدیران زن و نقش آن ها در توسعه

133

مدیریت استعداد(ضرورت ، شالوده و اصول ، مدل و راهبردها)

134

مدیریت حلقه های مفقوده در سایه سازمانی شركتهای توزیع برق

135

مدیریت دانش ، آینده سازمان ها و توسعه منابع انسانی

136

مدیریت دانش و فرایند نوآوری: ارائه مدلی جهت افزایش ایده سازی منابع انسانی در سازمانها (مدل اكو نو آوری)

137

مدیریت سرمایه اجتماعی ؛ راهبرد توسعه منابع انسانی

138

مدیریت عملکرد راهکار توسعه منابع انسانی

139

مدیریت منابع انسانی الكترونیك: بسترها، عوامل پیش برنده و نتایج حاصل از آن

140

مركز پژوهشی شركت لیندول بازل (الگوی سازمانی و توسعه منابع انسانی)

141

مستند تجربه آموزشهای بدواستخدام شركت پارس خودرو

142

مشاركت زنان و جایگاه واقعی بانوان مدیر

143

مشاركت كاركنان و گروههای بهبود

144

مطالعه شاخص های درون سازمانی تاثیر گذار بر بهره وری منابع انسانی مورد مطالعه ( آموزش و پرورش استان خراسان رضوی)

145

مطالعه و بررسی رابطه میان رضایت شغلی و عملكرد مدیران شركت سایپا

146

معرفی سبك های مدیریت و سوء مدیریت در منابع انسانی هسته های دوره پیش رشد و واحدهای فناوری مستقر در مراكز رشد

147

معرفی مدل جایزه ملی مدیریت پیشرفت ایران(هفت سین پیشرفت)

148

ممکن ساختن ناممکن: کنترل نوآوری

149

منابع انسانی : مزیت رقابتی سازمانها در عصر دانش

150

منابع انسانی-منابع مصرفی یا چشمه زاینده؟

151

مهمترین دلایل عقب ماندگی علمی و تكنولوژیك ایران

152

نظام جامع آماری در توسعه منابع انسانی

153

نظام مدیریت اطلاعات دیداری(نماد) ابزاری برای واكنش سریع ؛تجربه موفق سایپا

154

نظری بر مدیریت منابع انسانی

155

نقدی بر مدیریت ارزش(مفاهیم-كاربردها-راهكارها)

156

نقش آموزش كامپیوتر در بهسازی نیروی انسانی از دیدگاه كاركنان آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی سمنان

157

نقش ارتباطات معنوی و متافیزیكی یا مهندسی ارتباط با دیگران در توسعه منابع انسانی

158

نقش اصول متافیزیكی و معنوی در توسعه منابع انسانی

159

نقش امنیت شغلی در پیاده سازی مدیریت دانش

160

نقش تامین منابع انسانی از درون سازمان در بهره وری شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب

161

نقش توسعه منابع انسانی در تعالی سازمان

162

نقش سر آمدی كاركنان در تعالی و بهبود عملكرد سازمان های تولیدی

163

نقش سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی انسانی

164

نقش فاكتور های مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه ها

165

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ITC) بر بهره برداری منابع انسانی
مطالعه موردی موسسه فرهنگی قدس"روزنامه قدس")

166

نقش متولیان پرورش منابع انسانی در هدایت تغییر در سازمان

167

نقش مدلهای ذهنی در مدیریت منابع انسانی

168

نقش مدیران صنایع کوچک و متوسط ایران در تدوین نقشه پویای استراتژی

169

نقش مدیران عملیاتی در پرورش و بالندگی سرمایه های انسانی

170

نقش مدیریت دانش در فرایند نوآوری

171

نقش مدیریت معنوی یا مدیریت متافیزیكی در توسعه منابع انسانی

172

نقش مدیریت منابع انسانی در چابكی ،تعالی و جهانی شدن سازمان ها

173

نقش منابع انسانی در مهندسی مجدد و سازمانهای فرآیند محور

174

نقش منابع انسانی در پیشبرد اهداف مدیریت دانش سازمان

175

نقش نیروی انسانی دانش محور در ارتقا جایگاه سازمانی شركتها (با تمركز بر شركت سایپا)

176

نگاهی اجمالی به روند آموزش اپراتورها در سالن تندر 90

177

نگرش نوین به عملكرد سازمان های تحقیق و توسعه از دیدگاه مدیریت منابع انسانی

178

نگرشی فراگیر بر مدیریت سرمایه های انسانی